इलेक्ट्रोनिक घर नक्शा पास प्रणाली

Electronic Building Permit System

सप्तकोशी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

फत्तेपुर, सप्तरी

पासवर्ड बिर्सनुभयो ?

सूचना मैत्री नगरपालिका, हाम्राे सप्तकोशी नगरपालिका